MODUL I – MODELOVANJE IZUZETNOSTI

Neki treneri su odlični. Neki nisu baš tako sjajni. Najveći broj se nalazi negde između. Prva tema treninga „Veština i umetnost trenerskog zanata“ je modelovanje izuzetnih trenera. Već na samom početku želimo da postavimo jasne parametre izuzetnosti u trenerskom poslu. Pored istraživanja izuzetnosti ukazaćemo vam i na zamke iz iskustva loših trenerа, kao i kako da ih izbegnete.

Sledeća tema prvog modula su prezentacione veštine - jedan od najvažnijih kriterijuma koji pravi razliku između trenera. U okviru ovog dela treninga obradićemo najvažnije teme izvođenja uspešne prezentacije. Tokom treninga imaćete priliku da sve predstavljene elemente isprobate odmah i da na licu mesta dobijete povratnu informaciju od trenera. Teme koje se obrađuju u ovom delu treninga su:

  • značaj kvaliteta prezentacije za trening

  • uloga i značaj neverbalne komunikacije u treningu

  • kako efikasno koristiti neverbalnu komunikaciju

  • glas i govor kao alat

  • stav i položaj tela

  • gestikulacija i kretanje

  • korišćenje ključnih reči

  • moguće strukture prezentacije

Na drugom danu prvog modula, imaćete priliku da u grupnim vežbama testirate i uvežbate ono što ste na prvom danu treninga naučili.