MODUL I – MODELOVANJE IZUZETNOSTI

Neki treneri su odlični. Neki nisu baš tako sjajni. Najveći broj se nalazi negde između. Prva tema treninga „Veština i umetnost trenerskog zanata“ je modelovanje izuzetnih trenera. Već na samom početku želimo da postavimo jasne parametre izuzetnosti u trenerskom poslu. Pored istraživanja izuzetnosti ukazaćemo vam i na zamke iz iskustva loših trenerа, kao i kako da ih izbegnete.

Sledeća tema prvog modula su prezentacione veštine - jedan od najvažnijih kriterijuma koji pravi razliku između trenera. U okviru ovog dela treninga obradićemo najvažnije teme izvođenja uspešne prezentacije. Tokom treninga imaćete priliku da sve predstavljene elemente isprobate odmah i da na licu mesta dobiju povratnu informaciju od trenera. Teme koje se obrađuju u ovom delu treninga su:

 • značaj kvaliteta prezentacije za trening

 • uloga i značaj neverbalne komunikacije u treningu

 • kako efikasno koristiti neverbalnu komunikaciju

 • glas i govor kao alat

 • stav i položaj tela

 • gestikulacija i kretanje

 • korišćenje ključnih reči

 • moguće strukture prezentacije

Na drugom danu prvog modula, imaćete priliku da ono što ste na prvom danu naučili testirate uz pomoć FreeRunner Simulation programa. Uz pomoć dve kamere i biofeedback-a, FreeRunner simulator će vam dati objektivnu procenu i jedinstvenu mogućnost za analizu:

 • sadržaja prezentacije

 • verbalne komunikacije

 • neverbalne komunikacije

 • interakcija između prezentera i publike

 • nivo stresa tokom držanja prezentacije i ulaska u interakciju sa publikom