Modul IV – Učenje kod odraslih

Učesnici treninga su najčešće odrasle osobe sа životnim iskustvom, sa ustаnovljenim vrednostima i stavovima (koji ih često ograničavaju u kontekstu učenja). Uloga trenera je da učesnicima olakša proces učenja. Na ovom modulu ćete naučiti kako dа se prilаgode svakom učesniku pojedinačno a u cilju većeg angažovanja na samom treningu. Ovaj segment treninga zasniva se na Kolbovom modelu koji definiše različite stilove učenja kod ljudi.

  • Neka od važnih pitanja koja ćemo obratiti na ovom modulu su:

  • Koji su to glavni elementi treninga?

  • Kako kreirati svoje vežbe i sprovesti ih na treningu?

  • U kojim situacijama koristiti metafore?


Pored odgovora na ova pitanja, radićemo na primeni Koblovom modela učenja, prilagođavanju sposobnostima grupe i praćenju tempa učenja grupe. Na ovom modulu ćete naučiti zašto su aktivnosti koje koristimo za integraciju predstavljenih informacija od ključnog značaja za uspeh treninga. S’tim u vezi obradićemo pitanja:

  • Kako kreirati aktivnosti koje podržavaju učenje i angažuju učesnike treninga?

  • Kako da treninga stvarno bude trening a ne predavanje?


Na drugom danu četvrtog modula bavićemo se unapređenju sposobnosti učesnika da kao treneri inspirišu učesnike treninga za aktivno učešće u grupnim procesima. Dobar trener je sposoban da sposoban da produbi i učvrsti odnose sa polaznicima treninga. U ovom delu treninga obradićemo niz tehnika za uključivanje učesnika i pobuđivanje njihovog interesovanja. Uvežbavaćemo tehnike za razvoj i praćenje grupne dinamike, kao i tehnike uspostavljanja poverenja sa grupom.