Modul II – Dizajniranje i vođenje treninga

Sledeći važan element trenerskog zanata je postavljanje cilja treninga. Drugi modul našeg treninga otvaramo temom postavke primarnih i višestrukih ciljeva treninga. Nаučićete kаko dа odrede šta se može poboljšati treningom, a na koje razvojne oblasti trening nema uticaj. Na postavku ciljeva treninga prirodno se nadovezuje tema dizajniranja treninga. Ovu temu ćemo obraditi sa posebnim osvrtom na razlike u dizajnu u zavisnosti od veličine grupe, formata treninga, ciljeva treninga i trajanja treninga. Neke od tema koje ćemo pokriti u ovom delu treninga su:

  • planiranje treninga,

  • struktuiranje treninga,

  • efektivno korišćenje vremena,

  • izrada prezentacije,

  • vizuelna sredstva u treninga,

  • potreba tehničkih pomagala (flipchart, projektor…).


Na drugom danu drugog modula prelazimo na temu vođenja treninga. U okviru drugog dana ćemo obraditi:

  • usmeravanje treninga na učesnike treninga,

  • vođenje grupe kao i

  • osmišljavanjem vežbi, radnog materijala i odabira pomoćnih sredstava.